18.05.2014

Czar PRL

Dla osób chcących wrócić na chwilę do czasów PRL, wartym odwiedzenia miejscem jest muzeum Czar PRL przy ulicy Mińskiej 25.

® 0-22

® 0-22

® 0-22

® 0-22

® 0-22

® 0-22

® 0-22

® 0-22

® 0-22